Werking van de Profielklem

De profielklem vervangt klampen bij het optoppen van een profiel (zie film). De profielklem is kosten- en tijdsbesparend daar men zelfstandig een profiel kan stellen.